Plakaten danner udgangspunkt for en samtale med minikonfirmanderne om Luthers aftryk og reformationens betydning for vor ”lutherske kirke” og samfund i dag. 

Som udgangspunkt kan man i store træk genfortælle historien om Martin Luther 

Derefter går minikonfirmanderne ”på opdagelse” i myldreplakaten, hvor munken Martin Luther er sat ind i ti forskellige livssammenhænge i dagens Danmark. Luthers placering danner da udgangspunkt for en samtale om, hvorfor han mon netop er der.

Find Luther-plakaten er udviklet ud fra idé af sognepræst Michael Rønne Rasmussen.

Køb plakaten ved Eksistensen - klik her

Hent materialet til plakaten - klik her

Man kommer omkring:

  1. Luther i skolen (undervisning og skolegang)
  2. Luther på værtshus/kro (opgør med fromheden og glæden ved mad og drikke)
  3. Luther synger med menigheden i kirken (salmesangens betydning)
  4. Luther på socialforvaltningen (det sociale ansvar/fattigkassen)
  5. Luther på rådhuset (stat-kirke)
  6. Luther på festival (musikkens betydning)
  7. Luther og Käthe i et parcelhus med børn (familielivet contra klostertilværelsen)
  8. Luther på biblioteket (oversættelse, bøger, litteratur – og læsekunst jvf. pkt. 1)
  9. Luther på “rigtigt” arbejde fx grave grøft eller sælge sko (kald og stand – arbejdsetik)
  10. Luther på plejehjem (det almindelige præstedømme)

Ide og fortællinger: Michael Rønne Rasmussen

Tegner: Ole Steen Pedersen

Koordinator: Folkekirkens Konfirmandcenter

Distribution og salg: Eksistensen

Der er givet tilskud til udarbejdelsen fra Reformationspuljen.