I forbindelse med corona perioden har vi oprettet et oversigt katalog til en række forløb, hvor man nemt og hurtigt kan indkopiere opgaver/forløb til konfirmanderne - som derefter kan fremsendes elektronisk.

En række af disse opgaver er tilpasset smartphone format, som vi har konstateret er det konfirmanderne bruger.

Se katalog - klik her

Med Facebook, email, skype, twitter er der skabt en hurtigere kommunikation, der åbner en række muligheder, hvis ens konfirmand/konfirmander fysisk befinder sig på afstand. Det kan handle om:

  • Konfirmander der befinder sig i et andet land
  • Konfirmander der er syge eller fraværende (Læs evt. om Ene og hjemmeundervisning - klik her)
  • Konfirmander der har svært ved at fungere socialt i den store flok
  • Eller også kan fjernundervisning bruges som et supplement til den ordinære undervisning - følg evt. med på Facebook og konfirmander - klik her

Idé-basen på denne hjemmeside har et markeringsfelt, hvor man kan søge efter fjernundervisning og ovenover evt. taste et eksakt tema ind.

I bunden af hver aktivitet har vi, under overskriften "Fjernundervisning", forsøgt at beskrive de muligheder, vi ser og vil fortsat gøre det, når vi falder over materialer og aktiviteter, der egner sig til fjernundervisning.

Skulle du have udtænkt en god aktivitet eller et godt materiale, så send det endelig til os!!


Ja, det må man gerne.

Præster i folkekirken har hjemmel til behandlingen af/kontakt til konfirmanderne i medfør af persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra d om religiøst organs behandling af medlemmers oplysninger som led i legitime interesser.

Se vejledning i hvordan man kan gøre.


Lars Nymark Heilesen, lektor i religionspædagog i FUV, har skrevet en artikel om konfirmationsforberedelse af oversøiske elever. Her indgår dels en refleksion over anordningens krav, nogle teologiske overvejelser samt nogle mere konkrete overvejelser om brug af korrespondance pr. mail. Læs artiklen - klik her


Har du ikke erfaring med brug af Facebook, kan du her hente en række vejledninger om oprettelse og opslag på siden - klik her

Youtube giver utallige muligheder for at igangsætte en samtale med konfirmanderne på afstand. Find her:

  • En række kortfilm og musikvideoer - klik her.
  • 42 små bibelfortællinger fortalt af Flemming Kloster Poulsen - klik her
  • Små lignelser på tegnefilm - klik her

Twitter er blevet brugt i et Påskeforløb - du kan se omtalen - klik her

Google har udviklet et lukket rum - baseret på undervisning, som vi anbefaler.

Det fungere professionelt, der er tænkt undervisning og det giver dig mulighed for at have overblik over den enkelte klasse.

Vi har lavet en række vejlednings video'er og vil forsøge at lave et forum for opgaver som kan trækkes over og tilpasse til dine behov. - klik her


Kresten Drejergaard, dansk præst i Geneve, har udarbejdet et forløb for et helt konfirmandår. Han skriver følgende om, hvordan han bruger det: 

Udgangspunktet for brugen af materialet har været, at der er 7 dage à 3 undervisningstimer til rådighed svarende til de 7 lektioner. Lektionen til den pågældende undervisningsdag er sendt ud til konfirmanderne forinden til forberedelse, hvorefter materialet på undervisningsdagen har dannet grundlag for en samtale mellem konfirmanderne og mig. De har desuden fået to-tre salmer for til hver gang, som de har skullet forberede sig på ved hjælp af www.dendanskesalmebogonline.dk Jeg har således forudsat en del hjemmearbejde under forberedelse - undertiden sådan, at også forældrene har været inddraget.

For at se materialet til de syv lektioner - klik her

Julie Sløk, præst ved Den Danske Sømandskirke i New York, har ligeledes udviklet sit eget oplæg til fjernundervisning af konfirmander bygget op over syv lektioner. Lektionerne kan bruges enkeltvis eller som det samlede forløb, det er tænkt som.

For at se materialet til de syv lektioner - klik her


Vi forsøger løbende at opsamle ideer til fjernundervisning. I den udvidet søgning kan man specificere hvilket materiale man søger. 

Her en oversigt - klik her