Mange musikvideoer reflekterer over, hvem vi er som mennesker og er en brik i dannelse af unges identitetssøgning. Samtidig fremstår en række musikvideoer som en vital arena af religiøse livsudtryk og symboler og formår at fortælle en komprimeret historie på kort tid.  Derudover kan musikvideoer være en særdeles tilgængelig vej, når man ønsker at sætte samtalen i gang i konfirmandlokalet, fordi musikvideoen tager udgangspunkt i et fælles billedsprog og er et bærbart og flydende kommunikationsmedie.

 

Vi har forsøgt at lave tre kategorier:

En undervisningsmusikvideo kan selvfølgelig også bruges til en andagt eller som et temaanslag, men vi vil ikke anbefale at bruge en temaanslagsvideo til et længere analyseforløb, da der ikke er dybde og materiale nok til en dybere analyse.