Disse sider er tænkt som en hjælp til en strukturering af undervisningen for nye minikonfirmandundervisere eller for den, der måske har brug for indspark til sin undervisning og trænger til ny inspiration.

Der introduceres nogle faste led i undervisningen, og disse kan man naturligvis sætte sammen, som man vil. Det er dog vigtigt, at man holder en enkel og genkendelig struktur fra gang til gang.

Af faste led kan nævnes:

Siderne er udarbejdet af Gerda Neergaard Jessen