Minikonfirmandside

Hermed starten på en ny hjemmeside henvendt specielt til arbejdet med minikonfirmander, som vi håber må vokse med jeres indsats.

Det har været en udfordring at lave siden, da det både er præster, sognemedhjælpere og frivillige vi henvender os til.
I modsætning til konfirmandsiden forsøger vi her at underbygge aktiviterne med ordforklaringer til centrale teolgiske ord og begreber. Det vil sige, at hvis man vil have uddybet den bagvedliggende dogmatik, kan man tilgå sider via link som dåb, nadver, fadervor m.fl. og her finde en forenklet børne-venlig forståelse med titlen "Kort sagt til børn". Efterfølgende er der en mere detaljeret teologisk tilgang og endelig henvisning til bibeltekster og i enkelte tilfælde en fortælling.

Vi er beviste om, at der sker en forenkling og begrænsning, og at vi efterfølgende har taget et valg - måske vil du tage et andet! Men det er vores overbevisning, at vil man nå børn i minikonfirmandalderen, er det vigtigt at knytte til ved deres erfaringsverden og derfra udbygge deres forståelse.

Sidens opbygning

Siden er opbygget med en idebase som på konfirmandsiden. Herfra kan man søge efter ideer på begge hjemmesider. Minkonfirmandaktiviteter er blå mens konfirmandaktiviteterne er røde.

Denne klare opdeling er vigtig, da der er en stor pædagogisk forskel på både formidling, sprog og samværsform i de to aldersgrupper.

Derudover kan man på siden finde noget om:

  • At komme godt i gang - om PR og ideer til indbydelser - klik her
  • Om planlægning og struktur ved et minikonfirmandforløb - klik her
  • En kanon eller et forsøg på at samle vigtige og centrale bibeltekster og salmer - klik her
  • 2 halvårsplaner - klik her

Forbedring og udbygning

Hjemmesiden er kun en start på den vidensdeling som forhåbentlig kan formidle ideer og gode aktiviteter videre til alle interesserede.

Vi er afhængige af tips - men også indspark om tiltag eller nyudvikling. Derfor skal der lyde en varm opfordring til at fremsende materiale, fortællinger, spil, lege, skabende aktiviteter eller hvad man nu brænder for - men også MEGET gerne forslag til emner, man ønsker uddybet eller behandlet.

Sluttelig vil jeg gerne rette en varm tak til ...

Ingelise Reiche sognemedhjælper i Åbybro, Doris Vest Steen, Sognemedhjælper i Vodskov Kirke, Gerda Nedergaard Jessen sognepræst i Skorup og Tvillum sogne, Lisa Bjærre Olsen sognemedhjælper i Kjellerup og Lisbeth Juhl Sørensen sognepræst i Tølløse.

Uden jeres indspark og mange ideer i den sidste slutspurt, havde siden ikke været klar.