Maj 2017-minikonfirmander med særlige behov

At sikre at alle minikonfirmander får et tilbud på et undervisningsforløb i 3. eller 4. klasse, kan være en udfordring. En grupper af børn med særlige behov kan nemt overses, men er det netop ikke der vi som kirke  skal være???

En række kursusforløb omkring disse målgrupper fra specialklasser til bedre fungerende minikonfirmander der kan inddrages på normal hold, er blevet gennemført i Løgumkloster.

Det har dels ført til en tjekliste om opstart - en række pædagogiske overvejelser om rammesætning og et antal konkrete aktiviteter.


En metode ...

Jakob Damm Knudsen, Gl Haderslev kirke har i flere år haft elever fra en særlig skole. Til den konkrete målgruppe har han fundet en metode hvor han lægger vægt på gentagelser, fast struktur og så at følge strukturen.

Se video klik på billedet - eller - klik her


Tjekliste

Opstart af hold for minikonfirmander med særlige behov kan støde på udfordringer. Lars Nymark har i samarbejde med en rækker præster udarbejdet følgende tjekliste. Efterfølgende er punkterne fuldt op ved afdelingsledere på specialskoler, socialrådgivere og PPR.

Listen er ikke udtømmende, men kan være et godt afsæt, så man får tænkt en evt. opstart grundigt igennem.

Se tjeklisten - klik her


Ideer til børn med særlige behov

Vi har i forbindelse med kursusforløbene forsøgt at indsamle ideer og det er vores håb at flere vil fremsende deres erfaringer og pege på hvad der virker på den nævnte målgruppe.

Enkelhed men også det at billedlig gøre og få krop på formidlingen er forsøgt med nedenstående aktiviteter

Dåb med minikonfirmander

"Spænd over os" med faldskærm

Ikke en fugl til jorden

Fortællekirke

Gemmeleg - blive fundet

Bygge legokirke

Find får i kirkerummet

Morder

Forvandlingsmaskinen

Medaljer til minikonfirmandafslutning

Højtids-kimsleg

Meditation med varme sten


Gud, ro og orden

Bogen er skrevet til præster, kirke- og kulturmedarbejdere og andre, som underviser eller skal i gang med at undervise elever med særlige behov i kristendom. Fælles for disse elever er, at forudsigelighed, genkendelighed og struktur er afgørende for at mødet lykkes.

Læs mere - klik her