Høst

Høst har en stor plads i Bibelen og i kirken. Offergang, taknemmelighed, høstgudstjeneste, pyntede efterårskirker og en understregning af ansvar og omsorg for skaberværket.

Er det et relevant tema for 13-15-årige, hvor de fleste er opvokset i overflod og uden tilknytning til landbruget kunne man spørge? Maden købes i supermarkederne, og køleskabet er altid fyldt godt op med Cola, flæskefars og årstidens grøntsager.

Vi gør et forsøg med dette nyhedsbrev. Med et par aktiviteter forsøger vi at sætte en refleksion i gang omkring begrebet høst og taknemmelighed.

God fornøjelse - håber det kan bruges?

Med afsæt i aktiviteterne "Høst" og "Takkestafet" kan der åbnes op for en samtale om menneskets forhold til det, der er skabt og givet.

  • Høst - et forløb der skal få konfirmanderne til at reflektere over begrebet høst - klik her
  • Takkestafet - en leg/aktivitet hvor der er fokus på, hvad vi kan takke for. Ordene kan evt. bruges i en efterfølgende bøn - klik her
  • Gud så, at det var godt - en lille video til med afsæt i 1. Mos. at overveje om skabelsen og det skabte nu kun er godt - klik her

Efterfølgende kunne man man måske bruge disse to aktiviteter:

  • Takkeleg er en omvendt pakkeleg. Pakkeleg handler om grådighed og om at rage til sig, men takkelegen handler i stedet om at sprede sit eget, dele med hinanden og sige TAK! - klik her
  • Takkebønner kan at skabe en refleksion over bøn og det at sige tak - klik her

Konfirmandsalmebogen

25 gamle og nye salmer for konfirmander

  • Syng med konfirmanderne og gå i dybden med teksterne
  • Bogen fungerer som sangbog, scrapbog og undervisningsbog
  • Bogen bliver konfirmandens egen bog med noter, scraps o.l.