Velkommen

Hermed Folkekirkens Konfirmandcenters første nyhedsbrev, som vi vil udsende 5-10 gange om året, alt efter behov.

Vi vil i dette brev præsentere:

  • 3 ideer til den daglige konfirmationsforberedelse
  • Facebook et redskab
  • Nyheder fra det kirkelige landskab
  • Provstimøder - en mulighed for at møde Folkekirkens Konfirmandcenter
  • Nye udgivelser

3 ideer

  • For Gud er vi alle lige - en samtale omkring billeder. Se forløbet her.
  • Menneskesønnen i kirken. Se forløbet her.
  • Grådighed - en Youtube video om grådighed. Se forløbet her.

Nyheder fra Folkekirken

Biskopperne vil modernisere konfirmationsundervisningen.Læs artikel i Kristeligt Dagblad her. Rapporten om dåbsoplæring finder du her. Forslag til ny anordning finder du her

Debat i Viborg Stift

I disse måneder er der en debat i Viborg Stift om konfirmationsforberedelsen skal placeres uden for skoletiden, som Børne- og ungdomsudvalget i Viborg Kommune, lægger op til. Klik her eller på billedet.

Provstimøder

Folkekirkens Konfirmandcenter har inviteret sig selv til provstimøder rundt i landet. Møde datoer kan ses på hjemmesiden. Det er vores håb at vi kan komme rundt i hele landet i løbet af det næste år.

Formålet med mødet er dels at præsentere centeret, dels at inspirere med de overvejelser som ligger bag centeres oprettelse. I høj grad en snak om kommunikation og formidling. Mon konfirmanderne altid forstår os - se her.

Vil du gerne have besøg, så kontakt provsten eller arranger et møde i dit provsti, vi kommer gerne forbi.

 

Nye udgivelser

Se nyheder omtalt her.

 

 

Facebook

Facebook er et redskab som kan bruges i konfirmationsforberedelsen, det har Sarah Auken udnyttet i forbindelse med en snestorm. Se hendes overvejelser her.

Det er ikke bare et kommunikationsredskab, men også et socialt medie som giver plads for en mere fortrolig samtale.

Se og hør om hendes erfaringer med brug af Facebook i forbindelse med kirkens arbejde.