Kære præster

Folkekirkens Konfirmandcenter indbyder til internetbaseret konkurrence for landets konfirmandhold. 5 gange i løbet af konfirmandåret 2011-2012 vil I modtage en opgave indenfor flg. 5 kategorier:

  • Identitet og billedlighed – i september/oktober
  • Pinse – i november
  • Salme – i december
  • Fadervor – i januar
  • Diakoni – i februar

 

Alle besvarelser skal ske ved hjælp af billeder eller små film, som uploades til en konfirmandkonkurrence-side på www.konfirmation.folkekirken.dk. Her kan konfirmanderne, familie og venner følge med i konkurrencen, og ”like” – på dansk ”synes godt om”, de besvarelser de mener, skal have mest opmærksomhed og dermed have indflydelse på konkurrenceresultatet.

Præmie
Det vindende konfirmandhold vil få besøg af Jokeren og dermed lejlighed til at tale med ham og spørge ind til hans rap ”bøn for en player” – en tekst der er bygget op over fadervor.

Følg med på folkekirken.dk
Vort håb er, at besvarelserne på hjemmesiden, og ønsket om at familie og venner ”liker” konfirmandholdets besvarelse, forhåbentlig vil give den sideeffekt, at samtalen fortsættes i hjemmet omkring aftensmaden.

Der vil være et dommerpanel, der i den sidste ende afgør, hvem det vindende hold er, men undervejs kan man hjælpe sit eget konfirmandhold frem ved, at flest mulige ser hvad de har lavet og ”liker” det.

Her vil resultatet også løbende blive præsenteret.

Undervisningsforløb og aktiviteter:
Til hver opgave vil Folkekirkens Konfirmandcenter henvise til undervisningsforløb der kan indramme opgavebesvarelsen. Det vil dreje sig om aktiviteter, lege og oplevelser hvis sigte er at kvalificere den efterfølgende samtale frem mod besvarelsen.

Selve besvarelsen vil tidsmæssigt kunne klares på 15-20 minutter. Dog vil en enkelt opgave kræve mere tid.

Tekniske krav:
Overlad trygt de tekniske udfordringer til konfirmanderne.

På Folkekirkens Konfirmandcenter vil der være grundige vejledninger – men konfirmanderne er dygtige og hurtige på dette område.
Til løsning af opgaverne skal der bruges en mobiltelefon med kamera eller et digitaltkamera. Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis man kan gå på internettet i konfirmandlokalet.

 

Tilmelding:
Send en mail til post@slet-dette.konfirmandcenter.dk med konfirmandholdets navn, sogn, præstens navn, tlf og email.

 

Med håb om mange deltagende konfirmandhold. Da det er første gang dette afprøves vil der måske undervejs komme tilretninger som vi ikke var opmærksomme på fra starten.

Tak for evt. tilbagemeldinger og ideer til nye opgaver i 2012 og 13

 

Med venlig hilsen
Finn Andsbjerg Larsen
Folkekirkens Konfirmandcenter