Oktober 2013

Der er en dyb tradition for at konfirmanderne skal lære den apostolske trosbekendelse. Den indøves i mange konfirmandlokaler/kirker for at sikre, at den sidder fast!

Et grundlag for læring er, at man er bekendt med indholdet, at det giver mening at det taler til en!

Vi vil med dette nyhedsbrev gerne præsentere en række metoder, med fokus på indhold og indlæring af trosbekendelsen.

Til børne- og minikonfirmandundervisning, præsentere vi et nyt stort materiale.

 

Trosbekendelsens indhold

Med disse 3 aktiviteter er tanken, at konfirmanderne skal reflektere over trosbekendelsen og tilnærme sig bekendelsens indhold.

  • Trosbekendelsen fortolket i billeder - klik her
  • En anden eller samme trosbekendelse? - klik her
  • Trosbekendelsen i QR koder - klik her

Sjov terpning af trosbekendelsen

Omkring den konkrete indlæring af trosbekendelsen er der her en række aktiviteter som kan inddrages:

  • Gå trosbekendelse - klik her
  • Kalkmalerier/tegneserier til trosbekendelsen - klik her
  • Sjov terpning af trosbekendelsen - klik her

Børnefrø

Et gennemarbejdet og omfangsrigt materiale bestående af bøger og hjemmesider, der gensidigt supplerer hinanden. Materialet er henvendt til børn fra 4 år til og med 3. klasse.

Her er tale om et materiale med en guldgrube af idéer og forskellige tilgange alt efter om det er fortællingen, leg, drama, eller noget helt tredje, man tager udgangspunkt i.

Læs mere om materialet - klik her