November 2011

Vi nærmer os julen -  med mange traditioner hvor ikke mindst lyset har en plads i den mørke vintertid. Vi har forsøgt at finde en række aktiviteter der har en tæt forbindelse med lys.

  • Lys og mørke ... en række ideer
  • Har vi det kun i munden et diakoni projekt
  • Nye vilkår ... et hæfte om konfirmationsforberedelsen
  • Nye udgivelser

Lys og mørke

Lys og mørke er grundlæggende erfaringskategorier, som er med til at konstituere rytmen i vores liv og som indgår i vores sprog. Når der pludselig er noget vi forstår, siger vi, at der er gået et lys op for os. I kristendommen bruges lyset som symbol både i Biblens tekster og ikke mindst i de mørke vintermåneder med adventslys, julelys, kyndelmissens-lysmesse.

Hermed en række ideer til at inddrage lyset i konfirmandforløbet her midt i den mørke tid.

Har vi det kun i munden?

I Århus stift har man i samarbejde med Kirkens Korshær og Folkekirkens Konfirmandcenter udarbejdet et materiale om diakoni i forbindelse med 100 års jubilæet i 2012 for Kirkens Korshær.

Materialet sendes ud til præsterne i stiftet, men kan altså også hentes på konfirmandcenterets hjemmeside.

Se projektets undervisningsvejledning - klik her.

Læs om projektet på hjemmesiden - klik her.

 

 

 

Diakoni projektet består bla. af en række videoer.

Hilsen fra virkeligheden er en samling af billeder som er fotograferet af de hjemløse selv - klik her

Ole en fortælling om en tidligere hjemløs - er en skæbnefortælling, hvor tanken er at filmen afbrydes med spørgsmål som konfirmanderne skal arbejde med.

Se filmen - klik her.
 
 
 

Nye vilkår ....

Stiftskonsulenterne og Teologisk Pædagogisk Center har udarbejdet dette hæfte der rummer forskellige bud på en række mulige modeller til ændret struktur for konfirmationsforberedelsen.

Der er tale om modeller, der kan tilpasses ændrede vilkår og samtidig styrke målet med konfirmationsforberedelsen.

Dertil kommer i hæftet grundovervejelser over situationen og den pædagogiske udfordring, samt en række konkrete undervisningsforløb, der kan bringes i spil inden for nye strukturer.

Du kan hente skrivelsen - klik her

  
  
  

Kort om Gud

Kort om Gud er et legende oplæg til en samtale om Gudsbilleder.

Læs mere - klik her

Altar

Nyt religionspædagogisk undervisningsmateriale om salmer, ikonografi og kristendom.

Læs mere - klik her