Maj 2013

I de fleste sogne er konfirmationen gennemført, og det går som sædvanligt ikke upåagtet hen, når så mange mennesker festligholder de unge.

I dette nyhedsbrev vil vi sætte fokus på minikonfirmander og en lidt skæv tilgang som måske kunne inspirere andre.

  • 3 hele dage med minikonfirmander
  • En næsten færdig plan
  • Festival for unge i sommerferien
  • En nyudgivelse

3 hele dage til minikonfirmander

Hanne Byskov, sognepræst i Lem, har valgt at lave minikonfirmandaktiviteter på 3 hele dage tæt på sommerferien.

Det giver plads til drengenes energi og fantasi.

Se video - klik her

Aktiviteter og forløb

Hanne Byskov har lavet en plan for de tre dage, hvor forskellige arbejdsmetoder  og tilgange beskrives i overskriftsform.

Se planen - klik her
Se indkøb/materialelisten - klik her
Se tipskupon - klik her
Se henvisning til ide om tinkors - klik her

Wonderful Days

Wonderful Days er en festival for 13-19-årige, som foregår fra lørdag den 6. juli - lørdag den 13. juli 2013 i Hjørring i Nordjylland

Læs mere - klik her

Se nedenstående video, som er lavet til Wonderful Days