Januar 2012

Godt nytår!

Med indgangen til 2012 vil vi gerne lægge ud med nogle ideer omkring Gudsbilleder som opfølgning på TPC's kursustilbud omkring samme. Desuden er det vores opfattelse, at det er en vigtig tematik. Barnets Gudsbillede skal udvikles til et nyt og mere nuanceret gudsbegreb.

Derudover har vi en række tiltag på vej omkring musikvideoer og film, som kun er starten på et forhåbentlig tæt samarbejde med de af jer, der brænder for dette felt.

Derfor består dette nyhedsbrev af:

  • Gudsbilleder en række ideer
  • Artikel af professor emeritus dr. theol Kirsten Nielsen
  • Musikvideoer mm
  • Ny udgivelse

Gudsbilleder

Som opfølgning på TPC´s religionspædagogiske efterårs road-tour med Kirsten Nielsen og Gertud Yde Iversen om Gudsbilleder i Biblen er her nogle konkrete ideer til hvordan man kan arbejde med konfirmandernes gudsbegreber og gudsbilleder.

Aktiviteten er en igangsætning af en proces, der gerne skulle føre til refleksion og en efterfølgende samtale:


Tegn Gud - klik her

Et oplæg til at tegne gudsbilleder på spejle, tekster fra ny og gammeltestamente i spejlvendt format, til at supplere aktiviteten

LegoGud - klik her

Brug lego til Gudsbilleder, lignelser eller salmer. Mulighederne er mange og erfaringerne gode. Der følger tanker og samtale om de skabte figurer.

Hvis Gud er - klik her

Et spørgeskema om Gud - som skal føre til refleksion og samtale.

Gæt og grimasser med Gud er .... - klik her

Med afsæt i forskellige af Biblens Gudsbilleder gennemføres Gæt og grimasser

Hvordan er gud klik her

Med post-it tilgår konfirmanderne nogle adjektiver om Gud. Ved at sætte 3 farvede post-it på ordene, forholder de sig alle til ordene.

 

Om Gudsbilleder

Med denne artikel/nytårsgave giver professor emeritus dr. theol. Kirsten Nielsen inspiration til at tale ansvarligt om Gud. 

Se artiklen, "At Tale ansvarligt om Gud" - klik her
  
  
  
  
  
  
  
   
   
    
  

Musikvideoer og film

Folkekirkens Konfirmandcenter arbejder på at lave en oversigt over musikvideoer, kortfilm og klip fra spillefilm som kan bruges  i konfirmations- forberedelsen.

Det er vores opfattelse at dette felt har en række præster glæde af og en musikvideo/kortfilm kan være vejen til en vigtig samtale om en evangelisk pointe eller et eksistentielt spørgsmål.

Vi har inddelt siderne i de nævnte 3 kategorier:

Og efterfølgende forsøgt at sondre imellem klip der kan bære et undervisningsforløb, klip der kan bruges til andagt/et liturgisk forløb og klip der kan bruges til at anslå et tema.

Med håb om tilbagemeldinger og forslag til andre musikvideoer og kortfilm.

 

Skrot Gud

En bog hvor målgruppen er minikonfirmander, men kan bestemt også inspirere til konfirmationsforberedelsen. Se omtale - klik her
  
  
  
  
  
  
  
  

Kort om Gud

I forbindelse med Gudsbilleder nævner vi lige igen et forholdsvis nyudgivet materiale netop om Gudsbilleder - se omtalen - klik her.