Februar 2014

Konfirmationsord er overskriften for dette nyhedsbrev.
Vi har forsøgt at indsamle og beskrive fire metoder, der bygger på forskellige erfaringer og tilgange. 

Konfirmationsord

Er konfirmationsordet noget konfirmanden får givet som en gave, eller er det en åbenlys mulighed for fordybelse og personlig tilegnelse af nogle centrale bibelsteder og dermed et personligt valg.

Holdninger og metoder er forskellige. Hør, se og læs her om metoder og erfaringer:

  • En gave Hør Anette Melby Madsen fortælle om hendes gave til konfirmanderne - klik her. Læs beskrivelse - klik her.
  • Konfirmationord og ikoner Hør Karen Togsved Hansen beskrive hendes forløb - klik her. Beskrivelsen her er én af måderne, hvorpå man kan arbejde med ikoner - klik her
  • Konfirmantionsord og QR koder En aktivitet, der er baseret på, at konfirmanderne med deres smartphone kan gå rundt hver for sig og læse og finde et ord, der taler til dem - klik her
  • Introduktion konfirmationsord Her er en række fine aktiviteter fra CUR om at samtale, vælge og arbejde med konfirmandord - klik her
  • Refleksion over konfirmationsord En aktivitet om hvordan man igangsætter en fordybelse af bibelcitater - klik her

 

Mere end blot to timer!

I Viborg Kommune har man afprøvet forskellige modeller for konfirmationsforberedelse. De forskellige modeller er beskrevet, undersøgt og evalueret af CUR og fremlagt i rapporten "Mere end blot to timer". Den 27/2 fremlægges rapporten og dens konklusioner i Søndermarkskirken i Viborg. Se invitationen - klik her 

Se rapporten som kursusdagen tager afsæt i - klik her

Påskedug

Påskedugen er trykt og udsendt i 1. oplag. 2. oplag vil blive udsendt i starten af marts. Deadline for bestilling den 21. februar.

Til interesserede fra Norge. Vi er igang med oversættelse til Bokmål og Nynorsk. Produktions igangsættes når der er tilstrækkelige bestillinger.

Børnebibel fra nord

15 nordiske forfattere.

15 nordiske illustratorer.

Læs mere  - klik her