Diakoniens dag 2012

Diakoniens Dag 2012

 

Diakoniens Dag søndag den 5. februar 2012:

Du dur!

Februar 2012

Det glæder os at 700-800 ugentlig besøger konfirmandcenterets hjemmeside. Behovet er der, men hermed også en opfordring til at sende dette nyhedsbrev videre til kollegaer så de også kan tilmelde sig og få glæde af denne idéudveksling.

  • Diakoni er denne måneds overskrift og det er vores håb, at der er også er plads til den tematik i konfirmationsforberedelsen, gerne med en konkret praktisk vinkel, som konfirmanderne kan gå ind i.
  • Derudover har Konfirmanddogme 2012 fået plads. Sognepræst Pernille Østrem forsøger at sætte en spændende dagsorden igang omkring konfirmationsforberedelsen. Folkekirkens Konfirmandcenter vil forsøge at følge op på de 10 dogmer, udfordre dem i praksis og se om de også kan rummes i sogne med andre vilkår.

Ideer omkring diakoni

For Gud er vi alle lige - med udgangspunkt i billeder og 3 centrale nytestamentlige tekster, sætter denne aktivitet en snak igang om mennesker >< Guds måde at måle på.

Skulptur om næsten - denne for nogen "mærkelige" aktivitet går tæt på og sætter en vigtig samtale igang om næsten og lidelse.

Kend dit sogn - mød din næste. Et lille løb, hvor man kommer rundt i sognet - møder  en række af sognets måske knap så synlige sognebørn.

Diakonalt arbejde - mobiltelefon. En måde at konkretisere det diakonale arbejde på.

Diakoni - quiz og byt. En aktivitet inspireret af Cooperative Learning, der sætter tanker igang om diakoni.
  

Har vi det kun i munden?

I anledningen af Kirkens Korshærs 100 års jubilæum har  Århus Stiftscentral, Kirkens Korshær og Folkekirkens Konfirmandcenter udarbejdet følgende materiale. Det består af:
  

  • Et undervisningsoplæg
  • En række videoer som er koblet til materialet.
  • Supplerende ideer til materialet
      

Ovenfor et interview (fra ovenstående materiale) med en hjemløs. Undervejs stilles konfirmanderne spørgsmål som de skal svare på inden interviewet fortsætter.

Slut sult.nu

Slutsult.nu er en oplysningskampagne for konfirmander om Folkekirkens Nødhjælps kerneopgave: Bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste.

Konfirmanddogme 2012

Underskriv et frimodighedsløfte. "Skolen og pædagogik skal ikke længere være guldkalven, hvorom der danses" "Lad os lave en åndelig afbrænding af konfirmandstuerne .." 10 dogmer der udfordrer praksis og kobler konfirmander og sogn tæt.

Læs de 10 dogmer, tænkt og udarbejdet af Pernille Østrem - klik her

Underskriv og/eller deltag i debatten på Facebooksiden "Frimodighedsløftet.." kræver en facebook profil.

Se også Pernille Ørstems overvejelser omkring Dogme 2012 og praktik i kirkerummet - klik her

Nyhed - SMS til konfirmanderne

Et nyt redskab til kommunikation med konfirmanderne er blevet udviklet på Danmarks Kirkelig Mediecenter under titlen Kommunikazion.

Udover den daglige kommunikation kan redskabet også bruges ved ungdomsgudstjenester - læs mere  - klik her

Man kan læse mere og købe adgang på www.kommunikazion.dk.