August 2011 nr. 2

I forbindelse med opstart af et nyt konfirmandår dette nyhedsbrev, der udover en række opstartsideer, gerne vil præsentere ideer til årsplanlægningen, workshop mm.

Nyhedsbrevet indeholder:

  • 3 ideer om identitet og billedlighed
  • Årsplanlægning og overvejelse om form
  • Workshop i Års omkring "Billeder og interaktion"
  • Kursus i Hundige omkring "Konfirmander med særlige behov"
  • Konfi to-go - et tilbud omkring konfirmandlejr
  • Nyudgivelse - Just do it

Send endelig nyhedsbrevet videre til kollegaer!!!!

3 aktiviteter om identitet og billedlighed

Årsplaner

At sikre sig et overblik over årets forløb kan skabe ro og også en sikkerhed for at man når de temaer som er relevant i konfirmationsforberedelsen.

Tanken er ikke en detaljeret plan, men overskrifter og enkle overvejelser over form og indhold - se eksempel her.

En anden og væsentlig overvejelse er om man i nogen tilfælde, kan tage udgangspunkt i de unges eksistens forud for kirkens sprog. Et eksempel kunne være erfaringen af "at blive svigtet" som udgangspunkt for en samtale om dåb.

Vi har udarbejdet et arbejdspapir som måske kan bruges i denne proces - klik her.

Endelig har flere haft succes med at bruge gudstjenestens liturgi som skabelon for konfirmationsforberedelsen. Det kræver dog en åbenhed over for de enkelte led - f.eks. skal indgangsbøn forstås mere som en opvarmning - hvor både bøn, sang, leg, konkurrence mm. kan indgå - se ramme her.

I er meget velkommen til at indsende årsplaner som vi så kan dele på Folkekirkens Konfirmandcenters hjemmeside.

Billeder og interaktion

Den 25. oktober i Års afholdes workshop omkring "Billeder og interaktion".

Med udgangspunkt i Sussie Fogeds spændende projekt er tanken at nytænke, ideudveksle og skabe nye powerpoint præsentationer - der med fokus i mediet kan kvalificere konfirmationsforberedelsen.

Se video her.

Se indbydelse her.

Konfirmander med særlige behov

Den 7. oktober afholdes der kursus i Hundige, om en gruppe af konfirmander, der kan give ekstra udfordringer enten i specialklasser eller som konfirmander der skal integreres på et såkaldt normalt hold.

Hvad kan de? Hvordan støtter man dem? Hvad skal til for at de også trives?

Se indbydelse her.
 
 
 

 

 

Mere end en undersøgelse

Just do it - er en nyudgivelse fra CUR, Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik. Her formår Suzette Munksgaard at bruge faktuelle oplysninger og rette dem mod nogle af de løsninger, som kan flytte konfirmandforberedelsen i en mere fysisk retning.

Klik her og læs mere om bogen.