April 2014

Vi får tilbagemeldinger fra en række sogne og provstier omkring skolereformens konsekvenser for konfirmationsforberedelsen. For nogle handler det om heldagskonfirmationsforberedelse, for andre om en del undervisningstid uden for skoletid.

Folkekirkens Konfirmandcenter vil i de næste måneder pege på andre muligheder, ikke for at diktere dem som de rette, men for at åbne op for muligheder, når man bliver klemt af skolereformen. I efteråret vil stiftsrunden handle om denne problemstilling - se program her - datoer vil blive udsendt fra stifterne.

Derfor omtaler vi i dette nyhedsbrev konfirmationsforberedelse på hele dage og anviser fire heldagsforløb - og der er flere på vej!

Påsken er tæt på, derfor tre aktuelle ideer.

Endelig en invitation til en dag på Aarhus Universitet om konfirmationsforberedelse og skole-kirke samarbejde.

Heldagsforløb

I Åbybro Kirke har de fem hele dage med konfirmanderne. Hør sognepræst Benthe Kleon Jeppesen fortælle om overvejelser og metoder - klik her eller på billedet

Vi har beskrevet en række heldagsforløb bla. fra Åbybro:

Heldagsprogram - Gud søges - klik her
Heldagsprogram om dåb og det at være skabt - klik her
Heldagsprogram om liv og død - klik her
Heldagsprogram. Her kommer mutter med kost og spand - klik her

Påske

At gennemleve påskens begivnheder og i den forbindelse spise et Påskemåltid med konfirmanderne - klik her

Med Jesu rettergang er ideen at gennemføre en rettergang, hvor konfirmander har forskellige roller - klik her

En musikvideo Judas af Lady Gaga kan igangsætte en samtale om påskens begivenheder - klik her

Kristendomsformidling med unge

Kirkeforskningsenheden, teologi Aarhus Universitet inviterer til en temadag den 11. april om mødet med de unge, konfirmationsforberedelse  og kirke-skole samarbejde.

Se program - klik her 

Tilmelding - klik her