August II 2015 - Det gode forældremøde

For mange er der en direkte kobling imellem indskrivning, opstart og forældremøde. Men hvordan skaber man et samvær, hvor det ikke kun handler om praktiske spørgsmål, men hvor også vi får sat en samtale igang om konfirmationsforberedelse og kirke?

Hermed en række ideer, der er tænkt henvendt til en forældregeneration, der måske ikke har sprog til at tale om kirke og tro.

Desuden tilbud fra Konfirmandaktion - book et besøg.

 

Aktiviteter til forældremødet:

Quiz og byt ved forældremøde Stil forældrene spørgsmål om konfirmation, om samarbejde og udfordringer, når ens børn går til konfirmationsforberedelse.

Ordet rundt til forældremøder En metode til at facilitere en samtale om forventninger imellem forældrene.

Sorteringsleg ved forældremøde En aktivitet hvor forældrene udfordres på konfirmationsforberedelsens indhold. Efterfølgende kan du som præst følge op på forældrenes forestilling om indhold og måske overraske dem?

Lagkageløb Det er altid godt at gøre noget sammen. Denne aktivitet er et såkaldt lagkageløb, hvor forældrene udfordres med en række konfirmandaktiviteter, og i fællesskab skal lave lagkage til kaffen.

Brug af videoer til forældremøde

Man kan indlede forældremødet med denne lille test - klik her. Den overrasker og åbner op for at sige noget om det, vi ikke umiddelbart ser. F.eks. at konfirmationsforberedelsen er en lejlighed til at få øje på noget "andet". Dette "andet" kunne handle om liv og død og om Guds og vores eksistens.

Humor:
Det er jo altid godt at grine lidt af sig selv, og her kan disse to videoer altid give et godt grin.
Præsten der taler sort - klik her
Mr. Bean i kirke - klik her

Vejledning til hvordan man henter en Youtube video ned på sin egen PC, så man kan vise den i sognegården/kirken - klik her

Aktiviteter fra konfirmationsforberedelsen

Lad forældrene opleve nogle af de forløb, du laver med konfirmanderne. Det kunne være en af disse aktiviteter :

Gå fadervor En aktivitet som uanset alder altid skaber samtale, og som kan udfoldes med nye billeder.

Hvem skal have mit hjerte? Et forløb om etik.

Påsken i nutidige billeder Sætter en samtale igang om påsken ud fra nutidige billeder, der symboliserer påskens indhold, følelser og stemninger.

Eller en af dine egne aktiviteter, der egner sig til et forældremøde. 

Book et besøg

Sidste år havde 5000 konfirmander besøg af en Global Fortæller. Lad dine konfirmander møde en ung fra Cambodja, som inddrager og inspirerer til at tænke over det at være på vej i livet som kristen.
Læs mere om Konfirmand Aktion, se hvornår de er i dit stift og book et besøg på www.konf.dk