Cooperative Learning

Cooperative Learning er en metode til at skabe samtale og refleksion i små eller større grupper og er blevet brugt bevidst eller ubevidst i megen konfirmationsforberedelse.

Såvel "Condios" som den nyest udgivelse til konfirmationsforberedelse "Guds ord - vores sprog" er inspireret af metoden, og på Konfirmandcenterets hjemmeside gør vi i høj grad brug af metodens redskaber.

Cooperative Learning er kun metode, men der, hvor det bliver interessant, er, når vi som undervisere skal give metoden indhold. Her kan overvejelserne både være etiske, og om man ønsker at konfirmanderne skal træne kundskaber eller gå ind i et refleksionsrum om centrale livsspørgsmål.

Læs mere om metoden klik her

Se i øvrigt dagsaktuel aktivitet om Kim Larsen - klik her

Vi har lavet tre videoer, der beskriver tre teknikker og efterfølgende peget på forløb som findes på Konfirmandcenterets hjemmeside.

Se video om Quiz og byt - klik her

Det onde i vores liv - til refleksion over Jesu fristelser i ørkenen - klik her

Quiz og byt om bøn - til minikonfirmanderne - klik her

Ouiz og byt om dåb - med afsæt i Luthers katekismus om ord, tro og vand - klik her

Se video om dobbeltcirkel - klik her

Dobbeltcirkelen kræver ikke anden forberedelse end at man har et eller flere spørgsmål klar som man gerne vil have konfirmanderne til at tale om. Når konfirmanderne først kender metoden - kan man hurtigt få sat en samtale i gang.

Dobbeltcirkel om skyld, hævn og tilgivelse - klik her

Dobbeltcirkel - fællesskab - klik her

Se video om værdilinje - klik her

Værdilinje - ond, ikke ond - klik her

Værdilinje om forsoning/uoprettelig - klik her

EksistensenOnline

Hos Eksistensen er vi glade for at kunne byde velkommen til vores nye platform EksistensenOnline.
EksistensenOnline 
er tænkt som en vidensportal og et arbejdsredskab til præster og undervisere.

Som abonnent på EksistensenOnline får du adgang til en række særligt udvalgte

titler fra forlagets katalog, der alle kan bruges til kirkeligt og teologisk arbejde.

Lige nu har vi et helt særligt specialtilbud til dem, der gerne vil prøve det nye arbejdsredskab af.  

Besøg EksistensenOnline her.

Specialtilbud:

Få 1 måneds gratis prøveperiode. Tilbuddet løber i en begrænset periode.

Kontakt online@slet-dette.eksistensen.dk foroprettelse.

Efter første måned kan adgang købes i 3 måneder (550,-), 6 måneder (1000,-) og 12 måneder (1800,-)