”PÅ SØNDAG – 50 inspirationsoplæg til konfirmandkirkeåret”

Digital fredags-café fredag den 18. juni 2021 kl. 9.30- 12.00 på Teams
Kursusleder: lektor Lars Nymark Heilesen, FUV
Tilmelding: senest 11. juni på FUV kursusprogram - klik her

Program
Kl. 9.30-10.00 – Digital kollegakaffe og velkomst v. Lars Nymark Heilesen, lektor, FUV
Kl. 10.00-10.25 – Konfirmandernes oplevelse af højmessen, v. Karen Togsverd Hansen, sognepræst, MA
Kl. 10.30-11.00 – Præsentation af udgivelsen ”PÅ SØNDAG” v. Johanne Fårup Langkjær og Stinna Ahrenst, undervisere i kateketik på pastoralseminariet i Århus og København, FUV
Kl. 11.00-11.30 – Kollegasnak og pause
Efter tilmelding: Se kapitel fra bogen på FUV kursusintra via www.fkuv.dk
Kl. 11.30-11.55 – Homiletisk respons til ”PÅ SØNDAG” v. Kjeld Slot Nielsen, lektor, FUV
Kl. 11.55-12.00 – God søndag, v. Lars Nymark Heilesen

Lars Nymark Heilesen, Lena Kjems, Johanne Langkjær Fårup og Stinna Ahrenst (red.)

PÅ SØNDAG – 50 inspirationsoplæg til konfirmandkirkeåret.
Forlaget Eksistensen, udkommer 10. juni 2021
Pris: ca. 250 kr.

Præsentationsdagen er arrangeret i et samarbejde mellem bogens redaktion, Det Religionspædagogiske Udvalg i Aarhus stift og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

LÆS MERE OM BOGUDGIVELSEN:
”På søndag” siger præster i konfirmandstuen i håb om at motivere konfirmanderne for kommende søndags gudstjeneste. Alle ved, at opgaven ikke er løst med det. Der er både et stykke formidlingsarbejde og dannelsesarbejde at gøre for at skabe sammenhæng mellem konfirmandernes livsverden og gudstjenesten.
”PÅ SØNDAG – 50 inspirationsoplæg til konfirmandkirkeåret” er et bidrag til det arbejde. Bogen bevæger sig i et tværfagligt felt mellem homiletik og kateketik. Ud af det samspil er vokset oplæg til prædikentemaer, konfirmandandagter, undervisningsforslag med udgangspunkt i prædiketeksten til søn- og helligdagene i hele konfirmandåret (august-maj). Samtidig giver bogen ideer til inddragelse af konfirmanderne i søndagenes højmesser. Den er på den måde inspiration til præstens forberedelse både af ugens konfirmationsforberedelse og gudstjeneste.
Bogen er resultatet af et udviklingsarbejde mellem præster, kirke- og kulturmedarbejdere og en organist og kirkemusiker under Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 2019-21.
”Det er hensigten med denne bog at forsøge at bygge bro mellem søndagens gudstjeneste og i særlig grad kirkeårets evangelietekster på den ene side og konfirmandernes livsverden på den anden”.