Formål:

Indspark og inspiration til konfirmandforberedelse og minikonfirmandundervisningen set i lyset af den kongelige anordning og skolereformen. 

Hvad kan man gøre, og hvad kan man ikke gøre (officielt)? Hvad siger undersøgelserne og er der erfaring fra andre sogne og stifter, hvor man har fundet konstruktive løsninger til inspiration?

Indhold:

  • Orientering om skolereformens indhold og hvilke konsekvenser den har fået
  • Gennemgang af hovedpunkter i FUVs undersøgelser
  • Samtale om konsekvens og erfaring
  • Pædagogiske overvejelser og konsekvenser af konfirmationsforberedelsens eller minikonfirmandundervisningens placering
  • Afprøvning af en række idéer og undervisningsforløb med efterfølgende refleksion

Varighed:

2-5 timer

Kursusdag gennemført i varierede former:

I ni af landets stifter samt i følgende provstier: Bornholm, Assens, Skanderborg, Kolding, Asnæs og Frederiksværk