Står man foran en ny skolestruktur eller ændrede vilkår i provstiet, er det vigtigt at få den nye form og indhold diskuteret. Det kan bl.a. omhandle:

  • Målsætning
  • Samarbejde (hvem bestemmer og hvor meget?)
  • Arbejdsformer 
  • 2-4 timers moduler eller måske hele dage/uger - hvordan gør vi?

Folkekirkens Konfirmandcenter gennemfører forløb for at igangsætte samtalen og få talt om de ting, der skal tales om inden nye samarbejdsformer implementeres.

Centeret fungere som mediator og kommer ikke med færdige løsninger, men stiller spørgsmål til gammel og ny praksis, så man siden kan tage en beslutning på et mere afklaret grundlag.

Der arbejdes bl.a. med en række afklaringsforløb omkring metodevalg, frihedsgrad, samarbejdsformer, strukturer etc.

Forløb er gennemført i Odder Provsti.

Varighed:

en eller flere moduler af 3 timer

Sted:

I lokal sognegård/kirke

Gennemført i Odder provsti 2012