Med afsæt i nedenstående LutherTavle, en række aktiviteter, noveller og ny skæv katekismus tilbydes et inspirationskursus omkring reformationen. Der stilles det grundliggende spørgsmål, om Luther er for konfirmander?

LutherTavle:

180 x 200 cm tavle til ophængning i konfirmandlokalet. Tavlen gennemgår Luthers liv frem til reformationen i Danmark.

Materialer:

40 forløb/aktiviteter, der tager sit afsæt i LutherTavlen, men kobler det eksistentielt og teologisk til nutiden. Det handler om emner som aflad, helligt, skriften alene, far-søn og gudsbillede.

Noveller:

Ti noveller af Iben Krogsdal, der kobler til centrale reformatoriske fixpunkter, som er relevante for en 13-15-årige.

Katekismus:

Nyformuleret katekismus af Hella Joof -