ADHD, Asperger, Autisme eller omsorgssvigt. Der bliver sat mange etiketter på børn og unge  i dagens Danmark. De  samme børn og unge møder vi i kirken og konfirmandstuen, ofte uden forudgående viden, andre gange med støtte og hjælp fra specialskoler. Tanken med denne kursusdag er at forsøge at forstå denne brede gruppe af unge, hvordan de agerer og ikke mindst få redskaber til at løfte opgaven. Dagen er delt i to, således at vi om formiddagen ser på de unge ud fra en generel pædagogisk vinkel, mens vi om eftermiddagen ser på praksis i konfirmandlokalet.

Program (kunne se således ud):

9.00 Velkomst og kaffe

9.30 Konfirmander med særlige behov

12.00 Sandwich

13.00 Hvordan gør vi det i praksis

14.30 Afrunding

Undervisere:

I den første del trækkes på undervisere fra specialskoler og eller specialefterskoler.

I anden del bruges erfaringer fra Folkekirkens Konfirmandcenters database.

Sted

I en lokal sognegård/kirke

Pris:

Kontakt Folkekirkens Konfirmandcenter.