Eksegese med billeder, gulvspil hvor alle konfirmander kan være med, påskevandring, etiske udfordringer, menneskesyn, leg med ild, bær hinanden ...

Mulighederne for at vinkle konfirmationsforberedelsen er utallige og skal selvfølgelig tilpasses egne arbejdsformer, resurser og kontekst. En inspirationsdag kan være med til at give flere muligheder, når vi i løbet af dagen afprøver konkrete idéer, arbejder med forskellige praksis-strukturer og reflekterer over en række metoder, der kan gøre konfirmationsforberedelsen til noget både præst og konfirmand glæder sig til.

Varighed:
1-3 timer 

Indhold:  
Konkrete idéer, der gennemprøves i kirkerummet og konfirmandlokalet. Undervejes og efterfølgende samtale om form og indhold, metode og pædagogik.

De konkrete aktiviteter tager udgangspunkt i kropslige aktiviteter, forstyrrelser eller skabende processer, der skal føre til refleksion eller samtale. 

Hvor:      
Gerne I en kirke med tilknyttede sognelokaler til.