Formål:

Et forældremøde kan være en unik chance for at nå en bestemt gruppe af menigheden. Den kan være med til fjerne fordomme og måske åbne op for en bredere samtale om eksistens. Udfordringen er at være kirke, men også kommunikere og formidle, så alle bliver en del af mødet.

Derfor er tanken at afprøve og reflektere over en række forløb, som kan sætte en samtale i gang om ungdomsgruppen, kirkens sprog, konfirmationsforberedelse eller om kirkens centrale forkyndelse.

Indhold:

Øvelser og tilgange, der direkte kan overføres eller tilpasses til ens egne lokale forhold.

Løbende refleksion og overvejelser over, hvor langt man kan gå, og hvornår noget bliver for meget eller for lidt kirkeligt.

Varighed:

3-4 timer.

Sted:

Provsti eller stift.

Kursusdag gennemført:

Haderslev Stift

Underviser:
Finn Andsbjerg Larsen
Folkekirkens konfirmandcenter