med udgangspunkt i Cooperative Learning:

Kurset kan gennemføres i et eller to moduler af tre timers varighed.

Hovedindholdet er en præsentation af metoden og det bagvedliggende tankesæt. En række metoder afprøves og testes og sættes ind i konkrete sammenhænge i forhold til konfirmationsforberedelsen.

Det er vigtigt at understrege, at de berørte metoder er tænkt ind i konfirmandlokalet eller kirkerummet med et hovedfokus på at sætte de unge i spil, at skabe samtale og refleksion, og ikke som Cooperative Learning også kan bruges, som en kognitiv træning af viden.

I hele forløbet reflekteres over praksis, og der arbejdes med formen, så man efter endt kursusdag har fået, eller udarbejdet, en række konkrete aktiviteter.
Vi kommer bl.a. omkring

  • Rollelæsning
  • Dobbeltcirkel
  • Tavlestafet
  • Quiz og byt
  • Ordet rundt
  • m.fl.

Varighed:

Et modul svarer til 3 timer

Sted:

I lokal sognegård/kirke

Gennemført i Randers provstier i januar 2012