Kursusdag torsdag den 14. marts  2019 på Pastoralseminariet i København

Målgruppe:                       
Præster, konfirmandundervisere, organister, kirkesangere og andre, der medvirker v. konfirmandforberedelsen.

Form:                                
1-dagskursus

Sted:                                  
Pastoralseminariet, Farvergade 27 F 2., 1463 København K

Pris:                                    
150 kr for forplejning

Medvirkende:                    
Lektor, cand. teol. Jørgen Kjærgaard, VVKMS
Leder af konfirmandcenteret/FUV Finn Andsbjerg Larsen

Tilmeldingsfrist:
8. marts

 

                                          

Denne kursusdag vil overveje og drøfte udfordringer og vilkår for (salme)sang med konfirmandaldersgruppen, samt præsentere forslag til, hvordan man kommer i gang.

I forbindelse med udarbejdelsen af en publikation med ideer til brug af Salmebogen i konfirmand-forberedelsen vil kurset afprøve en række muligheder og ideer.

PROGRAM

9.30          
Ankomst/Formiddagskaffe

10.00            
Vartov Kirke:
At forholde sig sig til orglet og rummet

10.30            
Pastoralseminariet
Står traditionen i vejen for pædagogikken, når vi gerne vil indsynge salmer for de 13-15årige?                      
v. Finn Andsbjerg, Folkekirkens Konfirmandcenter, FUV

12.00           
Frokost

13.00            
Hvordan udnytter vi Salmebogen i konfirmandforberedelsen
v. Jørgen Kjærgaard

Temaer:       

Salmer som transportbånd til det kristne tolkningsunivers

Salmen som sunget bibelhistorie

Salmen som bærer af kirkelig identitet

Helt anderledes brug af salmer

Salmebogen som håndholdt kirkecomputer

Forholdet mellem gamle og nye salmer

15.00           
Kaffe og afrunding

 

Kursusansvarlig:

Finn Andsbjerg Larsen

Konfirmandcenteret, Stenbakken 30, 8850 Bjerringbro, tlf: 40461208
Email: post@konfirmandcenter.dk

Tilmelding – klik her og udfyld formular