Indhold:  
Ud over en kort præsentation af centeret gennemgås med praktiske eksempler pædagogiske, didaktiske overvejelser i konfirmationsforberedelsen.
Emner som kommunikation, læringsstile og klasseledelse berøres.
Hele forløbet er bygget op i en struktur med klar klasseledelse, forskellige læringsstile og mange skift for, at indholdet af forløbet ”viser det, vi siger”.

Varighed:
1-2 timer gerne i forbindelse med et provstimøde

Formål:   
At præsentere centerets potentiale.

At skabe kontakt mellem den enkelte præst og  Konfirmandcenteret

Hvor:      
Sognegårde og kirker rundt i landet.