Med udgangspunkt i den konkrete virkelighed, er tænkningen med supervision at finde nye veje, nye muligheder eller måske blot at forstå ens arbejdsvilkår.

En supervision kan tage udgangspunkt i en observation, altså hvor en kollega eller anden fagperson er tilstede, men kan også tage udgangspunkt i præstens beskrivelse af egen virkelighed.

Mange er af den opfattelse, at man gerne vil have fundet årsagen til problemet og få det løst. Men i det pædagogiske rum - er der ofte rigtig mange faktorer i spil, og enkle løsninger findes sjældent.

Derfor er målet at sætte fokus på det der virker, styrke de processer hvor konfirmanderne trives og ikke mindst hvor præsten har gode oplevelser af samværet og forberedelses forløbet.

Folkekirkens Konfirmandcenter tilbyder supervision og sparring så længe kalenderen rækker. Det kan ske ved besøg, telefonisk eller pr mail.

 

Kontakt Folkekirkens Konfirmandcenter på post@slet-dette.konfirmandcenter.dk eller

tlf. 4046 1208