Mangler du, sognet eller provstiet inspiration til konfirmationsforberedelsen tilbyder Folkekirkens Konfirmandcenter:

 • Personlig supervision og sparring med sigte på den konkrete dagligdag.
 • Inspirations "indspark" på provstimøder eller i de sammenhænge det nu passer.
 • Støtte og råd i forbindelse med udvikling af events og lejre. (Ikke deltagelse, men ideudvikling og brug af netværk i forberedelsesfasen)
 • Kontakt til Efterskoler der tilbyder færdige løsninger omkring konfirmandlejre.
 • Kurser og erfaringsudveksling i stifter og provstier omkring:
  • Klasserumsledelse
  • Arbejdsformer og arbejdsmetoder
  • Workshops inden for specifikke fagområder som dans, Youtube, drama, skabende aktiviteter, lommefilm mm.

 

Kontakt Folkekirkens Konfirmandcenter på post@slet-dette.konfirmandcenter.dk eller Tlf: 4046 1208.