Kære nordiske kollegaer

Fra den 12. – 14. september 2017 inviterer vi jer til København til Nordisk konfirmandlederkonference midt i reformationsåret.

I Luthers ånd vil vi gentænke arbejdet med børn og unge i konfirmationsarbejdet. Herunder tre væsentlige aspekter:

  • Det relationelle
  • Det teologiske
  • Det formidlingsmæssige

Derudover vil der være en række workshops, andagter, en gudstjeneste, ligesom der vil være tid til samtaler deltagerne imellem, så erfaringer kan deles og netværk kan skabes.

På gensyn i København!

Hent hele programmet i en PDF fil - klik her

Tidspunkt:

12.-14. september 2017

Tilmelding:

Tilmedling seneste den 15. maj 2017

Konference og ankomst:

Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K

Overnatning:

CABINN Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg.

 

Der vil være indkvartering kl. 20.30 med bustransport fra Bethesda til Hotel CABINN.

Alle får enkeltrum medmindre man har ønsket at bo sammen med en bestemt.

Pris for konference:

4000 dkr. inkl. hotel og forplejning

 

2400 dkr. uden hotel og morgenmad, men med forplejning

Info til danske deltagere:

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har afsat 30 fripladser til danske deltagere. Disse fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Deltagerbrev:

Vil blive udsendt 2-3 uger før konferencen med de sidste oplysninger

Info:

Kan hentes på konfirmandcenter.dk à klik på konference-logo, eller klik her. Her vil være diverse vejledninger, kort og info, så man kan finde frem til konferencestedet og rundt i København.

Læs program for konferencen - klik her

Læs en beskrivelse af de 6 workshops tirsdag - klik her

Læs om indholdet af de 5 workhops onsdag fra 13.00-16.00 - klik her

Læs om indholdet af de 3 hovedforedrag - klik her

Sker ved at udfylde skema og fremsende - klik her

Folkekirkens Konfirmandcenter
Stenbakken 30,
8850 Bjerringbro
Danmark
Tlf: 40461208
 
Email: fal@konfirmandcenter.dk
Hjemmeside: www.konfirmandcenter.dk