I henhold til persondataforordningen GDPR er information om religiøse forhold personfølsomme og bør derfor sikres bag krypteret kommunikation som e-post.

Nogle vil påstå at i det øjeblik man som præst henvender sig til en person, med oplysninger om dåb eller konfirmation er det personfølsomt.

Det udfordre de præster i Danmark der ønsker at lave fjernundervisning i deres konfirmationsforberedelse. I det øjeblik de skriver ”Kære Konfirmander” i en mail – kan det betragtes som personfølsomt, da udsagnet udtrykker et religiøst tilhørsforhold til den danske folkekirke.

Man bør derfor i forbindelse med kommunikation med konfirmander:

  • Sikre at forældre og konfirmander har godkendt mail eller sms brug og at de selv er ansvarlig og opmærksom på at hvis de f.eks. fremsender svar på givne opgaver til præsten betragtes det som personfølsom information. Forslag til samtykker erklæring - klik her - hvis man ikke bruger konfirmationstilmeldingen hvor samtykke erklæring automatisk gennemføres - klik her
  • At børn og forældre kan fravælge eller få information med e-post eller postnord
  • Og så bør man undgå kommunikation der direkte peger på det religiøs tilhørsforhold

Det sidst nævnte kan være en svær øvelse, men i stedet for at skrive ”Kære konfirmander” kan man skrive klassens navn eller ”Kære elever i 7b på Kærgårdsskolen”.

Dernæst kan man henvise til opgaver placeret på f.eks. Kirkens hjemmeside eller man kan henvise til dette link – klik her – hvor du nøgternt i din mail kan oplyse hvilke opgaver de skal løse.

Se videovejledning til e-mail og SMS - klik her

Juristerne i Købehnavn har lavet dette skriv om hvordan man forholder sig til ersondataforordningen, som også findes på DAB'en - klik her

 

NB: Af fagfolk i skolekredse er der klare signaler om at Facebook ikke er en pålidelig platform og derfor bør undgås. Zoom er også blevet kritiseret men anbefales af en landsdækkende undervisningsportal i folkeskolen.