Meditation med varme sten

Meditation med varme sten

Mål

At indleve sig i en bibelhistorie

Forløb
  • Sidde i en rundkreds
  • Alle får udleveret en varm sten
  • Vi lukker øjnene
  • Jakobsfortællingen fortælles langsomt i enkle, billedskabende sætninger
  • Når Jakob lægger sit hoved på stenen, tager vi vores varme sten op til kinden
  • Pointe: Gud siger til Jakob "Du er ikke alene, uanset hvor du er i verden og i dit liv, er jeg med dig"
Arbejdsmetode

Meditation, fortælling

Tekster

1 mos 28

Forberedelse

Varme sten i en ovn

Materialer

Strandsten, bløde rund

Varighed

10 minutter