Højtids-kimsleg

Højtids-kimsleg

Mål

At gøre bibelske fortællinger visuelle og lettere at huske

Forløb
  • Man finder en række genstande, der knytter an til den bibelske tekst/højtiden
  • Ved Påske: søm, hammer, tornekrans (pigtråd), æg, sværd, påskeliljer, en kylling (gerne levende), brød, vin, mønter, vaskefad, kors, bønner, flag med kors, palmegren, fjer/englevinger...
  • Disses lægges f.eks. indenfor alterskranken
  • Dækkes til efter to minutters fremvisning med et lagen/tæppe
  • Børnene skal nu huske genstandene og besvare spørgsmål om, hvorfor der mon var en hammer, en kylling eller et glas vin.
Arbejdsmetode

Leg der fører til samtale

Tekster

Påske lidelseshistorie, men kan også bygges op over pinse, jul, eller en lignelse.

Forberedelse

Finde genstande og øve genfortælling af den aktuelle tekst

Materialer

F.eks. ti udvalgte genstande, som man gerne vil omkring i sin fortælling.

Varighed

15 minutter