Forkert svar! Svarene er ikke korrekte.
Korrekt svar! Du klarede dette rum, og går nu videre til næste rum.

Opgave:

  • Se film om lignelsen om sædemanden
  • Læs Matt. 13,18-23, gerne fra Bibelen 2020
  • Ring til en makker og tal sammen om følgende ord (træk på skift et ord fra bunken) og overvej, hvordan de forskellige begreber er med til at fremme eller nedbryde glæden i verden og i menneskers liv
  • Hvordan vil du i dag bidrage til, at andres glæde skal blive større?
  • Hvad betyder det for dig, når vi beder bønnen "komme dit rige" fra Fadervor?