Forkert svar! Svarene er ikke korrekte.
Korrekt svar! Du klarede dette rum, og går nu videre til næste rum.

Opgave:

  • Se film om lignelsen om farisæeren og tolderen
  • Læs. Luk. 18,9-14, gerne fra Bibelen 2020
  • Ring til en makker og tal sammen om, hvordan I reagerer på mennesker, der praler. Hvorfor tror I, man praler?
  • Ydmyghed er det modsatte af praleri. Hvordan reagerer I på folk, der går mere stille med dørene og ikke har så høje tanker om sig selv?
  • Kan I kende jer selv i de to typer?
  • Hvordan tror I, at Gud ikke synes om pral, men om ydmyghed?