Hvordan involverer man konfirmanderne i forberedelsen af selve konfirmationsdagen? Hvilke tanker kan man gøre sig omkring konfirmation med/uden tilspørgelse? Hvad kan være godt at tænke over i forhold til tekstvalg, salmevalg, konfirmationstale og prædiken? 

 

Få forskellige vinkler her i afsnittet om Tanker før dagen.