Konfirmationen må formes med stor enkelthed og tydelighed, samtidig med at den på ingen måde skal miste karakter af kirkefest. Da holdene oftest er små, kan individuelle hensyn tilgodeses. Krav om svar ved tilspørgsel eller Trosbekendelse/Fadervor må man måske afstå fra. Nogle af salmerne skal muligvis erstattes af de sange, som konfirmanderne har lært. Konfirmander fra andre konfirmandhold kan være hjælpere ved konfirmationsgudstjenesten, forudsat at der er skabt en relation mellem holdene undervejs.