Jeg havde en stor pakke med og fortalte dels om den fortabte søn og om denne pakke. En gave skal vi tage imod og selvfølgelig pakke op.
Jeg pakkede to lag op og indenfor stod nogle skriftord, hvor jeg kort refererede til deres dåb og fortalte at vi senere skulle se efter hvad gaven var.


Da konfirmanderne kom op til alteret holder jeg normalt en lille tale og der pakkede vi gaven op og fandt en mobiltelefon, som jeg fortalte ikke var det vigtigste i livet, men det var kontakten -samtalen – samtalen med Gud. Telefonen ringede og jeg havde en samtale på mobiltelefonen om et netværk til himlen Det mundede ud i at jeg fortalte om deres mobiltelefonvaner, og form for kontakt, fortalte lidt om hvad de havde lavet i undervisningen og sluttede med deres egne bud på hvad kristendommen var (de fik 12 min. i en time til at fortælle hvad de mente kristendommen var) og seks af deres bud nævnte jeg til sidst Kristendom er en tro, som handler om en mand og han siger, at han er Guds søn og han hedder Jesus.
Hvis du gør noget dumt og fortryder, kan du sige undskyld og blive tilgivet
Jesus blev hængt på et kors, han gav sit liv for din skyld.
Jesus genopstod, og fik folk til at tro på Gud hans Fader.
Man kan altid bede til Gud
Når man dør, så kommer man i Himlen.
Og sluttede derefter min tale.


Jeg brugte dette i 2007 og bagefter var der meget snak om brug af mobiltelefon og nogle var i tvivl om det var en fingeret samtale. Men jeg tror også at mange ville kunne huske, at vi altid kan have en kontakt med Gud uden brug af mobil.


Sognepræst
Erling Bjerrum-Petersen
Konfirmation – Store Bededag 2010