- Ideer og Inspiration

 

Vi har forsøgt at indsamle en række erfaringer omkring konfirmationsdagen. Nogle præster inddrager forberedelse af dagen i konfirmationsforberedelsen, andre laver små overraskelser på dagen.

Hermed følgende 3 områder til inspiration:

Konfirmationen er en helt afgørende begivenhed for konfirmanden og familien. Derfor skal den være ordentlig forberedt af præsten. Dels skal der god og instruktiv information om konfirmationens forløb til forældrene – bl.a. med oplysninger om, hvad der i den forbindelse kræves af dem og konfirmanden.

Dels skal konfirmationen øves med konfirmanderne. Derved formes samtidig de indre billeder hos dem af den fremtidige begivenhed, som hos nogle kan være angstprovokerende. Denne øvelse kan finde sted i form af brug af konfirmationsritualet hver undervisningsgang som en del af minigudstjenesten. Langsomt kan ritualet udbygges: først konfirmationsvelsignelsen, så med Fadervor, dernæst med Trosbekendelse og tilspørgsel, til sidst med konfirmationsord, når det er valgt. Der er teologisk set ingen problemer i at blive konfirmeret flere gange.