Mange steder indgår minigudstjenester/andagter som en fast tilbagevendende del af konfirmationsforberedelsen og minikonfirmandundervisningen. Det kan foregå enten i kirkerummet eller i konfirmandstuen.

At holde andagt sammen har dels den fordel, at det er med til at definere, at samværet mellem præst og børn og unge er ’noget andet’, end det der sker i skolen. Dels kan gentagelsen af nogle få liturgiske elementer bidrage til børns og unges fortrolighed med folkekirkens gudstjeneste i almindelighed. 

I databasen finder du et stort antal forslag til andagter, eller aktivitere der er egnet til andagter - klik her