Find og match kirkeord

Find og match kirkeord

Mål

At øve sig på specifikke kirkeord og deres betydning

At lege en lille nem leg, der kan bruges, hvor der er 10 minutter i overskud

Forløb
  • Sammen med børnene lister man en række ord op på tavlen/stort stykke karton, så den kan gemmes til senere brug.
  • Første gang man leger legen, skal man give sig tid til i fællesskab at forklare ordene. Børnene vil kende nogle af ordene: Men for rigtig mange børn vil mange af ordene være totalt nye og fremmede både selv at sige men også betydningen af dem.
  • Nu sendes to børn udenfor døren, f.eks. en dreng og en pige. Resten går sammen to og to og aftaler, hvilket ’ord’ de er.  (Kun et par med hvert ord.)
  • Nu kommer de to indenfor døren igen og skal på skift prøve at finde parrene. Hvis man finder et par, får man et point.
  • Den første går hen foran en fra klassen og spørger: ”Hvem er du?” Vedkommende rejser sig op og siger f.eks. ”discipel”. Derefter spørges en ny som svarer på samme måde. Derefter er det den andens tur til at spørge.
  • Man kan lege på tid eller indtil alle parrene er fundet. Den med flest point har naturligvis vundet. 
Arbejdsmetode

Leg

Forberedelse

Skrivegrej pap/tavle

Varighed

15 minutter