På prædikestolen

På prædikestolen

Mål

At koble opstandelse og pinse på sit eget liv

Forløb
  • Jeg fortæller om tiden efter Jesu opstandelse. At Jesus viser sig for dem, at de ikke tror, Thomas’ tvivl, at Jesus er hos dem 40 dage og forbereder dem til at være alene og fortsætte arbejdet og til sidst tages til himlen.
  • Efter tur skal de nu gå på prædikestolen og sige 1 ting, som de er glade for i dag!
  • Efterfølgende fortælles om pinsen.
Arbejdsmetode

Fortælling og egen deltagelse

Tekster

Mark. 16, 1-8 Jesu opstandelse

Joh. 20, 24-29 Den vantro Thomas

ApG. 2, 1-47 Pinseunderet

Forberedelse

Fortælling forberedes

Varighed

15-30 minutter