Helt overordnet kan det siges så enkelt:

Folkeskolen er forpligtet til at give plads til konfirmationsforberedelsen i tidsrummet 8.00-16.00 og derudover tage hensyn til præsternes arbejdstidstilrettelæggelse”

Den Kgl. Anordning sikre at konfirmationsforberedelse skal ske i sognets lokaler med en maksimal holdstørrelser på 28 og af en minimum varighed på 48 lektioner/36 klokketimer.

Folkeskoleloven og høringssvar L51 spm 9, sikre at konfirmationsforberedelsen skal ske over 24-28 uger, at sognene skal tilbydes et tidsrum mellem 8.00-16.00 og at der skal tages hensyn til præsternes arbejdstidstilrettelæggelse.

Sidst nævnte er svær at definere og det er her der kan forhandles

Forhandlingsrunde omkring konfirmationsforberedelse gentager sig hvert år.

Folkekirkens Konfirmandcenter har udarbejdet et papir til brug i forbindelse med lokal eller kommunal forhandling med skolerne.

I dokumentet findes såvel gode råd, kirkens rettigheder, skolens rettigheder, og alt er dokumenteret med diverse lovstof og høringssvar.

Hent forhandlingspapir - klik her

Har I brug for råd og vurderinger af aktuelle forhandlinger/løsninger, er I velkomne til at kontakte Konfirmandcenteret.