Retfærdighed og en redningsflåde

Retfærdighed og en redningsflåde

Mål

At reflektere over, hvad der er retfærdigt

At overveje Guds retfærdighed

Forløb
  • Kort introduktion omkring begrebet retfærdighed. Lad konfirmander komme med bud på retfærdighed!
  • Konfirmanderne inddeles i 5-6 mandsgrupper og får udleveret opgaven "Redningsflåden".
  • De får 10-15 minutter til at løse opgaven.
  • Opsamling i plenum.

Grupperne får udleveret bibeltekster, som beskriver Guds retfærdighed. Opgaven består i:

  • at vælge en lignelse
  • at læse den
  • at skrive ned hvad den fortæller om Guds retfærdighed. Teksterne kan bruges den efterfølgende gang eller tages op i plenum.

NB: Se det efterfølgende forløb "Guds retfærdighed på lærred".

Arbejdsmetode

Samtale og refleksion.

Men også læse og forstå.

Tekster

Math. 18, 21-35 - Den gældbundne tjener.

Luk. 15, 1-10 - Lignelsen om det mistede får.

Luk. 18, 9-14 - Lignelsen om farisæeren og tolderen.

Forberedelse

Print opgaven med redningsflåden ud.

Materialer

Redningsflåden - opgave.

Varighed

ca 1 time

Diverse

I forbindelse med tekstarbejdet er det vigtigt, at man er tæt på. Der kan være enkelte elever, der ikke kan læse. Lad dem evt. læse op for hinanden.