Pizzabakke forløb

Pizzabakke forløb

Mål

At få dem til at fordybe sig enkeltvis uden sprog

At give dem noget med de kan huske og som er konkret

 

 

Forløb

Jeg har med mine specialkonfirmanderne (elever med sociale og faglige vanskeligheder) haft et pizzabakkeforløb. Gerne familie-pizza-bakke så der er god plads.

Hver gang klistrer vi noget nyt på eller lægger noget i pizzakassen. I år nåede vi:

  • At tegne deres hånd og skrive på hver finger: jeg – er – Guds – elskede – barn.
  • Lavede et fingeraftryk
  • Sætte et fadervor ind
  • Sætte et billede på forsiden, hvor vi sidder og spiser sammen ved et fint pyntet påskebord
  • Tegne et bord i bunden af pizzabakken med dem, de gerne vil sidde sammen med (et billede af deres netværk)
  • Lave en foldebog, lidt som en poesibog, kun for dem selv med en himmel over
  • Sætte deres konfirmationsord ind (jeg gav dem det højtideligt)

At have en klippe-klistre aktivitet fungerer godt. Efter, at vi har bevæget os, har været ude og lege, haft en tur på kirkegården, gået fadervor eller lignende, elsker de efterfølgende at sidde i deres egen verden med deres egen pizzabakke og en helt konkret opgave. Der er tid til at tænke og ingen sproglige krav, som de kan have svært ved i plenum.

Birgitte Refshauge Kjær
Sognepræst i Egeris-Estvad-Rønbjerg sogne

Arbejdsmetode

Skabende, kreativt

Forberedelse

Skaffe pizzabakker

+ diverse materialer, tus, lim etc.

Materialer

Se resultat i stor størrelse - klik her

Varighed

Flere gange af en 20-30 minutter