Tavlestafet - Frygt <> Håb

Tavlestafet - Frygt <> Håb

Mål

At skabe associationer over frygt og håb

Forløb

1.    Del konfirmanderne op i 2 hold, der står et par meter fra hver sin tavle/del af tavlen/flipover/stort stykke papir på væggen

2.    Skriv FRYGT på den ene tavle og HÅB på den anden

3.    Forklar reglerne for stafetten:

 

- Hvert hold har sit stykke kridt/tusch og sin tavle, som de skal løbe op til og skrive på

- Den første konfirmand løber op og skriver den første association på tavlen og løber retur med kridtet/tuschen, som gives videre til den næste i rækken

- Den næste løber op og skriver sin association, osv… konfirmanderne skiftes til at løbe op

- De to hold konkurrerer om at få skrevet flest associationer på deres tavle

 

4.    Giv holdene 1 minut til hurtigt at snakke sammen og lægge taktik

5.    Start stafetten, hvor de to første fra hvert sit hold løber op og skriver hver sit ord, løber retur og giver stafetten videre.
Lad stafetten vare enten i et vist antal minutter eller næsten så længe, de har noget at skrive.

6.    Afslut stafetten og tæl op hvor mange forskellige associationer, hvert hold har fået skrevet

7.    Saml konfirmanderne i deres hold omkring deres tavle/ del af tavlen og lad hver enkel forklare, hvad man har skrevet og evt. uddybe meningen med det

Arbejdsmetode

Legal fysisk aktivitet

Konkurrence

Samtale og skabe refleksion

Forberedelse

Tavle og kridt

el.

Papir og tush

 

 

Varighed

15 minutter