Not Afraid (Eminem)

Not Afraid (Eminem)

Mål

At skabe dialog om centrale kristendomstemaer ud fra musikvideoens symbol og billedunivers.

Temaer i denne video er tro, tillid, mod og ”frygt ikke”.

Forløb

Intro: præsenter konfirmanderne for en eller flere af følgende bibeltekster (enten i en andagt forinden eller lad dem læse dem sammen to og to).

  • Vandringen på søen (Joh. 6,16-20)
  • Stormen på søen (Luk. 8,22-25)
  • ”Stykkevis erkender vi” (1.Kor. 13, 9-12)

 

Arbejde med musikvideoen - (se den her)

Under arbejdet er præstens rolle først og fremmest at stille sig spørgende, undrende og lade konfirmanderne komme til orde. Udgangspunktet er musikvideoens billedfortælling – ikke sangens tekst.

Se forslag til arbejdsforløb klik her

Arbejdsmetode

Dialog, billede og symboltolkning

Tekster

Vandringen på søen (Matt. 14,22-33)

Stormen på søen (Luk. 8,22-25)

”Stykkevis erkender vi” (1.Kor. 13, 9-12)

Sangteksten - se her

Forberedelse

Se musikvideoen selv et par gange - klik her.

Læs baggrundsbilag - klik her.

Download musikvideoen (se evt. vejledning i download her).

Sørg for at de tekniske remedier er i orden til både billede og lyd.

Kopier evt. storyboard-linjen - se her.

Materialer

Computer med downloadet musikvideo

Projekter der kan kobles til computeren + højtaler

Musikvideo - klik her

Arbejdsforløb - klik her

Baggrundsbilag - klik her

Storyboard- kopier - klik her

Se evt. mere om metoden i Konfirmandundervisning med billeder, Aros Underviser Forlag

Varighed

30-45 minutter